15 English reviews written for Akamuti Organic Virgin Shea Butter

307 customer reviews in all languages

4,5 out of 5 stars
5 stars
353 (69%)
4 stars
90 (17%)
3 stars
36 (7%)
2 stars
13 (2%)
1 Stars
17 (3%)

Filter reviews: